10.02.2019 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 10.02.2019 o godzinie 15 rozpoczęło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze, którego otwarcia dokonał Prezes OSP - dh Marek Politowicz.

W zebraniu udział wzięli członkowie OSP oraz zaproszeni goście Jarosław Radecki - przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania oraz Henryk Kania - Radny Miasta Poznań

Podczas zebrania przedstawiono:

- sprawozdanie z bieżącej działalności jednoski

- zestawienie wyjazdów do akcji ratowniczo - gaśniczych, prewencyjnych oraz ćwiczeń

- skarbik przedstawił rozliczenie finansowe za rok 2018 oraz planowane wydatki na rok 2019

 

Został powołany nowy Zarząd OSP w składzie:

Prezes - dh Marek Politowicz

Wiceprezes/Skarbnik - dh Piotr Skarżyński

Naczelnik - dh Dawid Olszewski

Zastępca naczelnika - dh Marcin Ostrowski

Zastępca naczelnika - Wojciech Adamkiewicz

Członek zarządu - dh Wacław Zajączkowski

Sekretarz - dh Renata Olszewska

Kronikarz - dh Marcin Zięta

 

Powołana została także komisja rewizyjna w składzie:

Przewodniczący - dh Piotr Bresiński

dh Jakub Adamczewski

dh Robert Nowacki

dh Krzysztof Marczak

dh Łukasz Jachimowicz

 

 

10.02.2019 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 10.02.2019 o godzinie 15 rozpoczęło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze, którego otwarcia dokonał Prezes OSP - dh Marek Politowicz.

W zebraniu udział wzięli członkowie OSP oraz zaproszeni goście Jarosław Radecki - przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania oraz Henryk Kania - Radny Miasta Poznań

Podczas zebrania przedstawiono:

- sprawozdanie z bieżącej działalności jednoski

- zestawienie wyjazdów do akcji ratowniczo - gaśniczych, prewencyjnych oraz ćwiczeń

- skarbik przedstawił rozliczenie finansowe za rok 2018 oraz planowane wydatki na rok 2019

 

Został powołany nowy Zarząd OSP w składzie:

Prezes - dh Marek Politowicz

Wiceprezes/Skarbnik - dh Piotr Skarżyński

Naczelnik - dh Dawid Olszewski

Zastępca naczelnika - dh Marcin Ostrowski

Zastępca naczelnika - Wojciech Adamkiewicz

Członek zarządu - dh Wacław Zajączkowski

Sekretarz - dh Renata Olszewska

Kronikarz - dh Marcin Zięta

 

Powołana została także komisja rewizyjna w składzie:

Przewodniczący - dh Piotr Bresiński

dh Jakub Adamczewski

dh Robert Nowacki

dh Krzysztof Marczak

dh Łukasz Jachimowicz

 

 

Copyright OSP Poznan - Gluszyna 2015