30.05.2019 godzina 14:49 wyjazd alarmowy GBA 339[P]41 do usunięcia roju pszczół, Poznań ul. Działoszycka.

14.03.2019 godzina 18:42 wyjazd alarmowy GBA 339[P]41 do wypadku samochodowego w Czapurach.

17.02.2019 godzina 17:46 wyjazd alarmowy GBA 339[P]41 do pożaru sadzy w kominie w miejscowości Czapury.

10.02.2019 godzina 16:53 , tuż po naszym zebraniu sprawozdawczo wyborczym, wyjazd alarmowy GCBA 339[P]42 oraz GBA 339[P]41 do zadymienia w mieszkaniu.

04.01.2019 godzina 22:58 wyjazd alarmowy GCBA 339[P]42 do pożaru altany na ROD Minikowo. Chwilę później, z naszej remizy wyjechało również GBA 339[P]41.

 01.01.2019 godzina 22:01 wyjazd alarmowy GCBA 339[P]42 do rozpoznania zagrożenia, jakim była zawalona ściana budynku mieszkalnego w miejscowości Wiórek.

30.05.2019 godzina 14:49 wyjazd alarmowy GBA 339[P]41 do usunięcia roju pszczół, Poznań ul. Działoszycka.

14.03.2019 godzina 18:42 wyjazd alarmowy GBA 339[P]41 do wypadku samochodowego w Czapurach.

17.02.2019 godzina 17:46 wyjazd alarmowy GBA 339[P]41 do pożaru sadzy w kominie w miejscowości Czapury.

10.02.2019 godzina 16:53 , tuż po naszym zebraniu sprawozdawczo wyborczym, wyjazd alarmowy GCBA 339[P]42 oraz GBA 339[P]41 do zadymienia w mieszkaniu.

04.01.2019 godzina 22:58 wyjazd alarmowy GCBA 339[P]42 do pożaru altany na ROD Minikowo. Chwilę później, z naszej remizy wyjechało również GBA 339[P]41.

 01.01.2019 godzina 22:01 wyjazd alarmowy GCBA 339[P]42 do rozpoznania zagrożenia, jakim była zawalona ściana budynku mieszkalnego w miejscowości Wiórek.

Copyright OSP Poznan - Gluszyna 2015