Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego na wyposażenie
Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań-Głuszyna

 

 

Plik SIWZ (pdf) - kliknij

Unieważnienie przetargu na "Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego .

Ochotnicza Straż Pożarna Poznań - Głuszyna ogłasza przetarg na dostawę lekkiego samochodu ratownictwa technicznego.
Szczegóły w poniższym dokumencie. 

 

Odnośnik do dokumentu :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego na wyposażenie
Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań-Głuszyna. -> LINK (PDF)

Zapytanie ofertowe na dostawę 30 sztuk hełmów strażackich, 30 sztuk kominiarek strażackich, 30 sztuk rękawic strażackich oraz pralnicy do prania i konserwowania ubrań specjalnych.

PLIK PDF -> LINK

 

 

 

Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego na wyposażenie
Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań-Głuszyna

 

 

Plik SIWZ (pdf) - kliknij

Unieważnienie przetargu na "Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego .

Ochotnicza Straż Pożarna Poznań - Głuszyna ogłasza przetarg na dostawę lekkiego samochodu ratownictwa technicznego.
Szczegóły w poniższym dokumencie. 

 

Odnośnik do dokumentu :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego na wyposażenie
Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań-Głuszyna. -> LINK (PDF)

Zapytanie ofertowe na dostawę 30 sztuk hełmów strażackich, 30 sztuk kominiarek strażackich, 30 sztuk rękawic strażackich oraz pralnicy do prania i konserwowania ubrań specjalnych.

PLIK PDF -> LINK

 

 

Copyright OSP Poznan - Gluszyna 2015